Zarząd i Rada Fundacji składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zdecydowali się przekazać 1% swojego podatku na rzecz naszej organizacji. WIELKIE DZIĘKI.

Dziękujemy za ogromne zaufanie, jakim obdarzają nas Państwo każdego roku. Utwierdza nas to w przekonaniu o słuszności naszych działań, a przede wszystkim jest motywacją do podjęcia dalszych kroków, mających na celu niesienie pomocy dzieciom, zwłaszcza tym najmłodszym.

Dzięki środkom uzyskanym z 1% podatku możemy w dalszym ciągu realizować swoje cele statutowe, a co za tym idzie, kontynuować finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz wspomagać placówki oświatowe (szkoły, przedszkola) i kluby sportowe, które otoczyliśmy opieką, dbając przy tym o ich dalszy rozwój. Nie zapomnijcie o nas w przyszłym roku.