każda złotówka może zmienić czyjeś życie

Przekaz darowizny

Chcąc wspomóc naszą działalność możesz zdecydować się zarówno na darowiznę finansową lub rzeczową.

Darowizna finansowa

Darowizny finansowe przekazywane są bezpośrednio na konto fundacji, przeznaczone wyłącznie do tego celu. Wszystkie przekazane środki wykorzystywane są do niesienia pomocy i realizacji celów statutowych fundacji:

ING Bank Śląski

59 1050 1230 1000 0022 6783 3610

darowizna rzeczowa

Możesz również pomóc przekazując inne dobra materialne które zostaną przekazane potrzebującym. Mogą to być środki czystości, materiały dydaktyczne i szkolne, sprzęt RTV czy AGD oraz wiele innych. Skontaktuj się z nami aby porozmawiać wspólnie o różnych formach pomocy.

FAQ

Odpowiadamy na pytania

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przekazywania darowizn na rzecz fundacji Powiatowe Dzieci – chętnie odpowiemy. Wystarczy że do Nas zadzwonisz lub napiszesz.

Przekazanie darowizn wiąże się również z możliwością otrzymania ulgi podatkowej. Obok przedstawiamy podstawowe zagadnienia z tego tematu.

Jak skorzystać z ulgi od przekazania darowizny

Aby skorzystać z ulgi z racji przekazania darowizny, wówczas podstawą przyjmowania darowizny przez Fundację są cele, dla których została ona powołana. Cele, na które można przekazać darowiznę podlegającą odliczeniu od podstawy opodatkowania, muszą mieścić się w spisie, zawartym w art.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późń.zm.).

Zapis o uldze dla osób fizycznych (PIT)

Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

  1. przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie): – organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, – prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie.
  2. przekazane na cele kultu religijnego

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.

Zapis o uldze dla podmiotów prawnych (CIT)

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

  1. przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), – organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, – prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.
  2. przekazane na cele kultu religijnego

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu.

Czy istnieją inne formy przekazania darowizny ?

Tak. Przelew środków lub darowizna rzeczowa są jedną z dostępnych form pomocy. Możesz również dokonać zakupu cegiełki charytatywnej lub przeznaczyć swój 1% na organizację OPP podczas rozliczania się z podatku.