O fundacji

Fundacja Andrzeja S. Piecucha „Powiatowe Dzieci” została założona w październiku 2002 roku przez Andrzeja S. Piecucha, któremu działalność społeczna nie jest obca.

Pierwotnie obszar działania fundacji obejmował powiat tarnogórski. W chwili obecnej naszym głównym celem jest niesienie pomocy dzieciom zamieszkałym na terenie całego województwa śląskiego.

Źródłem pozyskiwanych przez nas środków są między innymi darowizny, dotacje, 1% podatku oraz działalność gospodarcza Fundacji, która polega na obsłudze wierzytelności  tj. windykacji not odsetkowych. Ponadto, w 2005 roku uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), co otworzyło przed nami nowe możliwości, pozwalając na uzyskanie dodatkowych środków finansowych, które w całości przeznaczamy na cele statutowe.

Nasza fundacja objęła opieką ciężko chore i niepełnosprawne dzieci, którym refundujemy zabiegi medyczne oraz rehabilitacyjne, a także leki ratujące ich życie. Ponadto, wspieramy przedszkola i szkoły, którym finansujemy posiłki, w postaci śniadań i obiadów, wycieczki szkolne, kolonie, zielone szkoły, a także zakup mebli, sprzętu sportowego, elektronicznego, multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych.

Poza działalnością w zakresie dobroczynności i ochrony zdrowia, nie zapominamy także o rozwoju sportowym dzieci i młodzieży. Propagując ideę zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej, udzielamy pomocy materialnej klubom i organizacjom sportowym oraz młodym sportowcom – zwłaszcza tym o trudnej sytuacji materialnej. Ponadto, umożliwiamy młodym ludziom dostęp do opieki medycznej, trenerskiej, szkoleniowej i managerskiej. Finansujemy zakup sprzętu i odzieży sportowej ,koszty obozów szkoleniowych oraz  nagrody wręczane podczas turniejów.

Działania fundacji skupiają się przede wszystkim na wszechstronnej pomocy, obejmującej dzieci i młodzież. Realizacja naszych planów nie jest możliwa bez przychylności i wsparcia, osób oraz instytucji, którym podobnie jak naszej fundacji, zależy na zdrowiu i dalszym rozwoju naszych podopiecznych. To  wsparcie, znaczy wiele zarówno dla nas, jak i dla tych, którym pomogliśmy,  pomagamy i pomagać będziemy.

Zarząd oraz Rada Fundacji
Andrzeja S.Piecucha „Powiatowe Dzieci”
logo-png 

 

PIT Online rozliczysz dzięki Instytutowi Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Dane
fundacji


Fundacja Andrzeja S. Piecucha „Powiatowe Dzieci”


ul. Ludwika Waryńskiego 20, 41-940 Piekary Śląskie


NIP: 645-22-87-799

REGON: 277909603,

KRS 0000133718

Szybki
kontakt


Telefon: 32 389 25 99


E-mail: fundacja@powiatowedzieci.pl


Facebook: fb.com/powiatowedzieci


instagram.com/fundacja_powiatowe_dzieci

Nr konta
fundacji


ING BANK ŚLĄSKI NR RACHUNKU:

Pomoc dla Ukrainy:

38 1050 1230 1000 0090 8067 2638

1% oraz pozostałe formy wsparcia:

59 1050 1230 1000 0022 6783 3610