1% podatku

Przekaż 1% podatku


Początek roku to okres zeznań podatkowych, który często wiąże się z wyborem organizacji pożytku publicznego, na którą możemy przekazać 1 % swojego podatku.


Czym jest organizacja pożytku publicznego (OPP) ?

To nic innego, jak organizacja pozarządowa, która na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z 24 kwietnia 2003 r., uzyskała w sądzie status pożytku publicznego. Organizacją pożytku publicznego mogą być fundacje, stowarzyszenia ,a także spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

Każdy podatnik ma zatem prawo przekazać 1 % swojego podatku wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego, decydując przy tym do kogo trafią pieniądze z jego podatków.


Fundacja Andrzeja S. Piecucha „Powiatowe Dzieci” jest organizacją , która w marcu 2005 roku, uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Dzięki środkom uzyskanym z 1% podatku, nasza fundacja może w dalszym ciągu realizować swoje cele statutowe, a co za tym idzie, kontynuować finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz wspomagać placówki oświatowe (szkoły, przedszkola) i kluby sportowe, które otoczyliśmy opieką, dbając przy tym o ich dalszy rozwój.

Zachęcamy zatem w dalszym ciągu wszystkich, którzy w jakiś sposób chcą pomóc, o przekazanie swojego jednego procenta na rzecz podopiecznych naszej fundacji.

KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1% PODATKU?

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych: gracze giełdowi (PIT-38), osoby, które uzyskały przychód z tytułu sprzedaży nieruchomości (PIT-39);
  • podatnicy prowadzący działalność gospodarczą (PIT-36), podatnicy prowadzący działalność gospodarczą tzw. liniowcy (PIT-36L), pracownicy (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło, prawa autorskie – PIT-37), podatnicy opodatkowani ryczałtem (PIT-28);

1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO?

  • po drugie, należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38). Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w danym roku, w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego, zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”, wpisujemy nazwę organizacji, której chcemy przekazać 1% podatku oraz numer KRS, pod którym dana organizacja widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  • po trzecie – należy złożyć zeznanie podatkowe i zapłacić podatek. Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek. Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. 1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych.

Podatnik w deklaracji może wskazać konkretny cel – cel szczegółowy, na który mają pójść pieniądze z jego 1% podatku. Może to być np. imię i nazwisko dziecka, nazwa placówki oświatowej (szkoła, przedszkole, świetlica) lub inny. W rubryce – „Informacje uzupełniające” może zamieścić dane ułatwiające Urzędowi Skarbowemu kontakt z nim np. numer telefonu czy też adres e-mail.


Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego. Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać   1% podatku, tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu – w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.


PIT Online rozliczysz dzięki Instytutowi Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Dane
fundacji


Fundacja Andrzeja S. Piecucha „Powiatowe Dzieci”


ul. Ludwika Waryńskiego 20, 41-940 Piekary Śląskie


NIP: 645-22-87-799,

REGON: 277909603

KRS: 0000133718

Szybki
kontakt


telefon: 32 389 25 99


e-mail: fundacja@powiatowedzieci.pl


Facebook: fb.com/powiatowedzieci


instagram.com/fundacja_powiatowe_dzieci

Nr konta
fundacji


ING BANK ŚLĄSKI NR RACHUNKU:

Pomoc dla Ukrainy:

38 1050 1230 1000 0090 8067 2638

1% oraz pozostałe formy wsparcia:

59 1050 1230 1000 0022 6783 3610