Zajęcia z zakresu sztucznej inteligencji dla uczniów Szkoły Podstawowej numer 9 w Tarnowskich Górach.
W związku z umową o darowiznę zawartą pomiędzy Fundacją „Powiatowe Dzieci” Andrzeja S. Piecucha a Fundacją Rozwoju Społeczeństwa lnformacyjnego (FRSI), w Szkole Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowskich Górach zostaną sfinansowane zajęcia z zakresu sztucznej inteligencji oraz analizowania i rozwiązywania problemów.
Szkoła Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowskich Górach będzie szkoliła zainteresowanych uczniów w ramach dwóch poziomów zaawansowania projektu Al Schools & Academy:
• Poziom „Beniamin” dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej
Podopieczni będą mieli okazję poznać takie zagadnienia jak podstawy programowania, zastosowanie sztucznej inteligencji w życiu codziennym, określanie celów działania poprzez budowanie podstawowych algorytmów czy nawet obsługę prostych rozwiązań informatycznych pozwalających na sterowanie robotem.
• Poziom „Master” dla uczniów klas VII – VIII szkoły podstawowej
Bardziej zaawansowane lekcje będą obejmować takie pojęcia jak projektowanie i programowanie w wybranym języku rozwiązań problemów z różnych dziedzin, tworzenie aplikacji z elementami sztucznej inteligencji oraz działanie i budowa prostych sieci neuronowych.
Współpraca FRSI oraz Fundacji Andrzeja S. Piecucha „Powiatowe Dzieci”, założonej między innymi przez przedsiębiorstwo technologiczne Ekopol Górnośląski Holding SA, została podjęta aby zwiększyć świadomość młodego pokolenia w zakresie rozwiązań opartych o innowacyjne technologie i sztuczną inteligencję oraz wskazać możliwą drogę rozwoju mogącą mieć kluczowy wpływ na dalszą edukację i pozycję na rynku pracy.