Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI KAMIEŃSKIE MŁYNY

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny powstało w czerwcu 2000 roku. Swoją działalnością obejmuje przedszkole, szkołę podstawową oraz gimnazjum. Jako animator życia kulturalnego wsi, organizuje zabawy i festyny, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Współpracując ściśle z miejscową Ochotniczą Strażą Pożarną oraz klubem piłkarskim „Warta”, stowarzyszenie podejmuje liczne działania służące lokalnej społeczności, takie jak: budowa  placu zabaw dla dzieci, czy boiska do siatkówki plażowej.

Nasza fundacja, wspomaga finansowo Szkołę Podstawową w Kamieńskich Młynach, dofinansowując uczniom koszty, związane z wyjazdami na wycieczki, czy „zielone szkoły”.