Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Miasta Piekary Śląskie

KOMITET OBYWATELSKI MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

Komitet Obywatelski Miasta Piekary Śląskie powstał w 1989 roku. Jest stowarzyszeniem społeczno-politycznym, nie będącym partią polityczną. Głównymi celami Komitetu jest współpraca z władzami samorządowymi miasta oraz innymi organizacjami i instytucjami na rzecz lokalnej społeczności. Stowarzyszenie wspiera inicjatywy obywatelskie zmierzające do poprawy organizacji życia społecznego, działa na rzecz ochrony zdrowia obywateli i ochrony środowiska, zwalcza zjawiska patologii społecznej oraz dba o rozwój kultury i oświaty.

Ponadto, komitet współorganizuje na terenie miasta Piekary Śląskie obchody uroczystości państwowych i narodowych, otwarte spotkania, na których poruszane są aktualne problemy piekarskiej społeczności oraz spotkania z udziałem osobistości  ze świata kultury, nauki i polityki. Stowarzyszenie poza  działalnością charytatywną na rzecz piekarskich dzieci, włącza się także w ogólnopolskie  i międzynarodowe akcje charytatywne.

Współpraca naszej fundacji z Komitetem Obywatelskim, opiera się głównie na organizacji i dofinansowywaniu, takich przedsięwzięć jak: coroczny Test Wiedzy Obywatelskiej – Piekarski Gimnazjalista Omnibus, turniej piłkarski „Niebieski Bajtel”, czy akcja Babcia Mama Wnuk, której głównym celem była zbiórka pieniędzy na wyposażenie oddziałów dziecięcych, nowo powstałego Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich.