Przemysław Pieniężny – obecnie Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich , urodzony 25 czerwca 1965 roku w Będzinie. W 1985 roku ukończył Technikum Hutniczo – Mechaniczne w Sosnowcu. Natomiast w 2000 roku, uzyskał tytuł magistra Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach na Wydziale Zarządzania. Wykształcenie zawodowe komendanta Pieniężnego, wiąże się z ukończeniem w latach 1985 – 1988 Szkoły Podoficerów Pożarnictwa w Katowicach oraz Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. Ponadto, absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, w której ukończył studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w Stanach Zagrożeń oraz Kierowania Działaniami Ratowniczymi. W roku 2011, wziął udział w szkoleniu „Skuteczne Przywództwo” w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej, Doświadczenie i przebieg pracy zawodowej pana Przemysława wiąże się z licznymi akcjami i działaniami ratowniczymi na terenie województwa śląskiego. W sierpniu 1992 roku jako dowódca zmiany w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej, brał bezpośredni udział w akcji ratowniczo-gaśniczej, podczas największego w Europie pożaru kompleksu leśnego w rejonie Kuźni Raciborskiej. Pracując w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, w latach 1997 -2015, na stanowiskach: Starszego Specjalisty, Kierownika Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji, a następnie Zastępcy Naczelnika Wydziału Operacyjnego, uczestniczył m.in. w takich akcjach ratunkowych jak: największa w kraju katastrofa budowlana na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich (MTK) z 28 stycznia 2006 roku, pożar sklepów sieciowych Praktiker i Jysk znajdujących się na terenie Centrum Handlowego M1 w Zabrzu (26 grudnia 2008 roku), usuwanie skutków powodzi na terenie województwa śląskiego, na przełomie maja i czerwca 2010 roku, akcja ratownicza podczas katastrofy kolejowej pod Szczekocinami (3marca 2012 roku) oraz wybuch gazu i zawalenie się kamienicy w Katowicach, który miał miejsce 28 października 2014 roku. Wielokrotnie nagradzany medalami za Zasługi dla Pożarnictwa, odznakami Zasłużonego dla Ochrony Przeciwpożarowej oraz srebrnym medalem za długoletnią służbę. Laureat nagrody Komendanta Głównego i Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewody Śląskiego.